DOWSPUDA
HRABSTWO I GMINA

EnterZmiana konstytucji RPStrona w budowie.
Tutaj - strona historyczna (adresy nieaktualne)Aktualny kontakt:
hrabstwo@dowspuda.org
Telefon: (0046) 760 894 977
K O M U N I K A T 12-08-2016

Biuro Implementacji Demokracji Hrabstwo i Gmina Dowspuda Aleksander Radzaj (Biuro H&G Dowspuda w Augustowie, REGON: 011154329). zostało utworzone 8 sierpnia 2016 roku i wpisane tego samego dnia do krajowego rejestru przedsiębbiorców w systemie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonego w systemie informatycznym przez Ministerstwo Rozwoju. Tego samego dnia Biuro rozpoczęło swoją działalność. Utworzenie tego biura to efekt prac Europejskiego Kongresu Demokracji Lokalnej, który obradował rok temu w Dowspudzie.

Adres Biura: ul. J. Chreptowicza 1A, 16-300 Augustów > Kontakt: tel. 725835320; e-mail: adgenea@hotmail.com > Nr konta bankowego: 70 1020 1332 0000 1602 1018 0828

Podstawowym zadaniem Biura jest implementacja (stosowanie, wprowadzanie w życie) postanowień art. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu 15 października 1985 roku, której stronami są Rzeczpospolita Polska (od 1993/ 1994 r.), a od czerwca 2012 roku (odrębnie) także samorząd lokalny H&G Dowspuda (KRS 0000025558) - mylnie wykazywany na oficjalnej stronie rządowej jako wykreślony). Od 2012 roku - na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Suwałkach (nr. GKN.684.1.2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.) oraz wniosku H&G Dowspuda z 27 marca 2012 r. złożonego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach (DZKO/SU1S/00000067/12) wydzielona geodezyjnie nieruchomość w obrębie Dowspuda gm. Raczki o pow. circa 21 ha (w tym pozostałości Pałacu Paca, wraz z przyległym parkiem) zostały ujęte odpowiednio w aktach ksiąg wieczystych nr nr KW SU1S/00044445/0 i KW SU1S/00044445/4, z odnotowaniem H&G Dowspuda jako właściciela. Przejęcie w posiadanie tej nieruchomości nastąpiło z dniem 23 lutego 2012 roku. Wszelkie działania Starostwa Powiatowego w Suwałkach dokonywane po tym terminie uważa sie za nie uprawnione. Samorząd lokalny H&G Dowspuda jako podmiot prawa działający już od 1995 r. zaistniał 5 lat wcześniej przed utworzeniem Powiatu Augustowskiego (2000), skąd wypływa uzasadnienie do uznania jego praw w dysponowaniu majątkiem Skarbu Państwa, przekazanym we władanie lokalnym samorządom na podstawie ustawy tworzącej powiatowe jednostki samorządowe.

Oficjalne otwarcie Biura H&G Dowspuda planuje się w środe 31 sierpnia 2016 roku, w związku ze 181 rocznicą śmierci Ludwika Michała hr. Paca.

Wkrótce podane zostaną informacje o zasadach działania Europejskiego Funduszu Demokracji Lokalnej oraz nowy numer konta bankowego. Działalność Biura Implementacji demokracji H&G Dowspuda oraz samorządu lokalnego H&G Dowspuda są immamentnie ze sobą powiązane. Biuro w Augustowie, świadczy także podstawowe usługi biurowe dla samorządów lokalnych i innych społeczności, w tym usługi kserograficzne.

UWAGA! Mylna i nie uprawniona jest informacja o licytacji nieruchomości Dowspuda, zamieszczona na witrynie Starostwa Powiatowego w Suwałkach i rozpowszechniana przez lokalną agencję reklamową Radio5 w Suwałkach.
(-) Aleksander Radzaj
Z Biura H&G Dowspuda w Augustowie – w piątek 12 sierpnia 2016 roku.DOWSPUDA News
Zobacz Facebook - Aleksander Radzaj

Dowspuda News 01-18-01-2016


Acta Dowspudiensis (AD), ISSN 1425-8552

Jacek, Ty z ramienia Rzadu RP robisz po angielsku, a ja – z ramienia samorzadu lokalnego H&G Dowspuda, czyli demokracji według Europejskiej Karty Samorzadu Lokalnego (Strasburg, 15 paŸdziernik 1985) – dorzucam teksty po francusku. Dla Angeli Merkel dokładam też niemiecki. A dla króla Karola XVI, z Kraju mi kultura bliskiego - Trzech Koron (Sverige) – po szwedzku. Dla przyjemnoœci innych, załaczę link na języki, jak nastepuje (a limine, w porzadku alfabetu arabskiego): bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, węgierski i włoski. A na dodatek - języki moich fajnych sasiadów, a to: białoruski, rosyjski i ukraiński. Razem ich będzie 27. Prawie tyle, ile gwiazd naliczyłem na sztandarze Unii Europejskiej. Mniejsza o szczegóły. Te wszystkie wymienione kraje znajdowały się według Ptolemeusza w konstelacji Sarmacia Europa – czyli Polska. Albo Polonia. Gdzie ten Venoland a dalej Vitland. Jedno i to samo, przy Mare Balticum albo Ocean Sarmacia.