STRAŻ OGNIOWA
W HRABSTWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach
Prezes: druh Andrzej Czuper
Naczelnik: druh Jarosław Bubrowski
Liczba członków OSP: 44
Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Adres: OSP, 16-420 Raczki

Nadanie OSP w Raczkach Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa (1999)

Początki straży ogniowej Hrabstwa sięgają 1839 roku. Z tego okresu pochodzą wzmianki o istnieniu pomieszczenia na sprzęt gaśniczy w Raczkach. Około 1822 roku w wyniku pożaru spłonęły zabudowania wsi Jaśki. W jej odbudowie pomocy udzielił L.M. hr. Pac.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrabstwie datuje się od 1922 roku. Jej pionierami byli druhowie Feliks Giczewski, Łejszko i Bogdan Świątkowski. Z tego okresu pochodziła pierwsza drewniana remiza straży pożarnej w Raczkach, która służyła do 1996 r.
W okresie międzywojennym jednostka OSP w Raczkach jako jedna z niewielu miała swój sztandar. Podczas 0kupacji został on ukryty wraz ze sprzętem gaśniczym i do dzisiaj nie jest znane miejsce, gdzie się znajduje. Druhowie, którzy ukryli sztandar i sprzęt gaśniczy zginęli podczas II wojny światowej. Organizatorami OSP w Raczkach po wojnie byli kolejno druhowie: Wawrzyniec Tomczyk, Marian Kopyciński, Tadeusz Masłowski, Jan Muzyk, Paweł Górski, Józef Bubrowski oraz Jan Kiersztyn. W 1956 roku OSP w Raczkach przydzielono samochód pożarniczy marki Szewrolet. W latach późniejszych straż dysponowała samochodami pożarniczymi marki Star-20, 21 i 25.
Za zasługi w ochronie przeciwpożarowej - w 50 rocznicę powstania straży ochotniczej - społeczność Raczek i Hrabstwa ufundowała sztandar, którym jednostka szczyci się do dzisiaj. W kwietniu 1999 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach została wyróżniona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Celem nadrzędnym w działalności druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach jest ochrona życia i mienia oraz walka z żywiołami i innymi zagrożeniami dla mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców Hrabstwa, miejscowości i gmin ościennych. Wzorcem dla młodych strażaków jest druh Józef Bubrowski, który zginął tragicznie podczas akcji gaśniczej we wsi Rabalina. W 1999 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach otrzymała nowy budynek - remizę na sprzęt gaśniczy i miejsce na spotkania oraz szkolenie druhów przed wyruszeniem do akcji na ratunek mienia, zdrowia i życia mieszkańców Hrabstwa.
 
Zdjęcia z otwarcia nowej remizy OSP w Raczkach (1999 r.)