Stowarzyszenie
Hrabstwo i Gmina Dowspuda


Zebranie założycielskie stowarzyszenia H&G Dowspuda
(13 sierpnia 1995 roku)

Założyciele stowarzyszenia Hrabstwo & Gmina Dowspuda:
Stanisław Burzyński, Mirosław Dobrzyń, Roman Fiedorowicz, Piotr Galicki, Stanisław Krzywicki, Stanisław Olfier, Edward Olszewski. Andrzej Ostrowski, Regina Kacprzyk, Stanisław Kacprzyk, Aleksander Radzaj, Bogdan Radzaj, Mirosława Radzaj, Tadeusz Samotyho, Jan Szymczyk, Waldemar Szyperek, Zofia Wiśniewska, Darek Zalewski, Lech Żmuda.

Z kart historii Stowarzyszenia H&G Dowspuda
Działo się w Dowspudzie dnia trzynastego sierpnia, w niedzielę, roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego o godzinie trzeciej po południu.
Zgromadzeni na dziedzińcu Pałacu Paca mieszkańcy i miłośnicy historycznych Dóbr Dowspudzkich podjęli uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia pn. Hrabstwo i Gmina Dowspuda - z siedzibą w Dowspudzie.
Symbolem Stowarzyszenia jest Gozdawa - rodowy herb Paców, w formie stosowanej przez Ludwika Michała Hrabiego Paca. Której zachowanym wzorcem jest uwieńczenie bramy Pałacu Paca w Warszawie, tj. lilia w polu tarczy zwieńczonej koroną z trzema piórami.
Komitet Założycielski stowarzyszenia Hrabstwo i Gmina Dowspuda
Dowspuda, 13 sierpnia 1995


 
Rodowy herb Paców
wg wzorca z Pałacu Paca w Warszawie
oraz wg projektu M.T. hr. Labarre Raillicourt
(praprawnuczki L.M. Paca)


 
Pamiątkowe zdjęcia założycieli stowarzyszenia H&G Dowspuda przy pomniku
gen. L.M. hr. Paca i przed frontonem Pałacu Paca w Dowspudzie


Dokument Sądu Rejestrowego w Suwałkach
Od: Sąd Wojewódzki w Suwałkach I Wydział Cywilny (Sygn. akt St-491)
Do: Hrabstwo i Gmina Dowspuda
Sąd Wojewódzki w Suwałkach I Wydział Cywilny - Sekcja Spraw Rejestrowych zawiadamia, że w dniu 22 września 1995 r. wpisano do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez tut. Sąd, w dziale "A" pod numerem rejestru ST-491 Hrabstwo i Gmina Dowspuda z siedzibą w Dowspudzie.
Sędzia Sądu Wojewódzkiego
(-) podpis nieczytelnyI Walne Zebranie członków stowarzyszenia H&G Dowspuda
(1 październik 1995 r.)Zdjęcie z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w 2001 r.
(Młyn w Mazurkach, 31 marzec)

 
Pikniki członków Stowarzyszenia w Jaśkach i w Chomontowie (1995) 
W biurze Stowarzyszenia w Prusce Małej
Na zdjęciach: licealista Hubert, Edyta, gimnazistka - korespondentka
gazetki H&G Dowspuda Aneta oraz Marcin Szyperkowie przy katalogowaniu
książek z Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim i przy komputerze
(październik 1999)

Zarząd Stowarzyszenia H&G Dowspuda
Aleksander Radzaj- przewodniczący
Antoni Monwid - wiceprzewodniczący
Władysław Wasilewski - wiceprzewodniczący
Mariusz Szymczyk - skarbnik
Irena Kopiczko - sekretarz
Kapelan Stowarzyszenia H&G Dowspuda
Ks. kan. Janusz Mroczkowski
(proboszcz parafii Janówka)
Siedziba Stowarzyszenia H&G Dowspuda
DOWSPUDA
Adres do korespondencji
DOWSPUDA
ul. G. Morcinka 28/1
01-496 Warszawa
Tel. (022) 6384092
kom. 0503957007,
e-mail:
dowspuda@webmedia.pl