PARAFIA JANÓWKA
pod wezwaniem
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Proboszcz: ks. kan. Janusz Mroczkowski
Wikariusz: ks. mgr Arkadiusz Brozio
Adres: 16-324 Janówka
Tel.: (087) 6449381>>>6449324Widok kościoła i plebanii w Janówce przed 1897 r.
(Widok prawdopodobny)


 
Stan obecny kościoła pod wezwaniem NMP i plebanii w Janówce (1999 rok)

Parafia i kościół erygowane przez królową Bonę około 1535 roku.
Nowy kościół w Janówce wybudował w 1620 roku - drewniany, z drzewa sosnowego do kantu ciosanego - Stanisław Kazimierz Rudomina Dusiatski, syn Filii Wołłowiczówny, żony Wawrzyńca Rudominy Dusiatskiego, starosty herbopolskiego. Konsekracji kościoła dokonał w 1621 roku wuj właściciela, biskup wileński, Eustachy Wołłowicz. W 1623 r. Stanisław K. Rudomina Dusiatski uposażył ponownie Parafię Janówka. Przed 1639 rokiem dobra Janówka odziedziczyła jego siostra Anna Marcjanna, żona Stefana Paca, podkanclerza litewskiego. Odtąd, aż do 1831 roku kolatorami kościoła w Janówce byli Pacowie.
Około 1823 roku L. M. hr. Pac ufundował Parafii dzwonnicę drewnianą.
Obecny kościół,  murowany, w stylu gotyckim, wzniesiony został w latach 1908-1912 a poświęcony przez Biskupa Jałbrzykowskiego 30 sierpnia 1921 roku.
Parafia Janówka obejmuje miejscowości: Chodorki, Chomontowo, Grabowo, Jabłońskie, Jankielówka, Janówka, Jaśki, Korytki, Mazurki, Mikołajówek, Planta, Posielanie, Pruska Mała, Pruska Wielka, Słoboda, Sucha Wieś, Topiłówka, Witówka, Wronowo, Wysokie, Ziółkowo.
Ważniejsze święta Parafii
25 marca - Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny; święto Parafii Janówka (imieniny Kościoła w Janówce - odpust)
8 maja - msza i odpust ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika
24 czerwca - msza i odpust na Świętym Miejscu ku czci św. Jana Chrzciciela (godz. 16,00)
26 lipca - msza i odpust ku czci św. Anny, patronki Kościoła w Janówce
7 października - msza i odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej; dożynki parafialne, dzień dziękczynienia za zebrane plony
Msze: w niedziele i święta: godz. 8.00, 10.30 i 12.00; w dni powszednie: godz. 7.00 i 18.00

Z kart historii parafii i kościoła w Janówce
D.O.M.
Pamięci założycieli wsi i parafii Janówka: Królowej Polski Bony, na polecenie której, mianowany przez nią wójtem tutejszym Jan Żydko osiedlił w latach 1530-1562
75 gospodarzy w Janówce, 45 w Prusce i 42 w Nowej Woli (Prusce Małej). Około roku 1535 została założona przez Królową Parafia i zbudowany kościół św. Anny z funduszu Królowej

(Epitafium wyryte na tablicy pamiątkowej w bocznej nawie kościoła w Janówce)

W Imię Boże, Amen. Ja, Stanisław Rudomina Dusiatski, Starościc Herbopolski, oznajmuję tym listem, dobrowolnym zapisem moim, każdemu komu by wiedzieć o tym należało, teraźniejszym i po tym będącym ludziom, w potomne czasy: iż uważając powinność moją chrześcijańską katolicką, abym chwale Pana Wszechmogącego Stworzyciela mojego (...) umyśliłem w majętności mojej Ojczyzna zwanej Janówce, w Powiecie Grodzieńskim leżącej, kościół już tam porządnie zbudowany, plebanię przy tym kościele wiecznie fundować; takoż w Imię Boże tym listem zapisem moim, dobrowolnym wieczystym, nadaje i funduję wiecznemi czasy tym sposobem...
(Akt uposażenia Parafii Janówka z 22 listopada 1623 r.)
Kościół Janowiecki z drzewa na podmurowaniu, ma długości łokci 56, szerokości 21, na nowo gontami kryty i zewnętrznie w około oszalowany tarcicami, w stanie dobrym; na nim wznoszą się dwie wieżyczki z krzyżami żelaznymi blachą kryte i olejną farbą pomalowane, z których w jednej mieści się sygnaturka.
(Inwentarz Kościoła w Janówce z 1880 r.)
Kościół parafialny Janowiecki burzą został zrujnowany w roku 1897 dnia 28 lipca, następnie rozebrany i z tegoż materiału zbudowana dość przyzwoita kaplica w charakterze szopy tymczasowej, na uboczu cmentarza kościelnego - długości 14 a szerokości 6 sążni - z zakrystyjką, kruchtą i przystawką od starego kościoła; deskami oszalowana i gontami pokryta.
(Inwentarz Kościoła w Janówce z 1899 r.)
Dawni proboszczowie Parafii Janówka:
Szymon Goworowski (1623), Jan Sucharzewski (1710), Dominik Gliński (1799-1810), Jan Szczęsnowicz (1810-1838), Jan Domański (1838-1844), Jan Tomaszewski (1845-1849), Wincenty Leonowicz (1849-1855), Wincenty Kalinowski (1855-1873 i 1880-1888), Feliks Świątkowski (1873-1879), Jan Woronko (1888), Franciszek Brazewicz (1888-1896), Michał Iłganus (1896), Wincenty Abrajtys (1896-1899), Jan Lenkowski (1899-1909), Józef Grodzki (1909-1919), Mieczysław Makowski (1919-1922), Jakub Kondracki (1922-1939).

Z życia Parafii Janówka

Z wizytą u proboszcza ks. kan. Janusza Mroczkowskiego

Przyjęli chrzest św.:
2 październik 1999 r. - Bartosz Kotarski, ur. 29.08.1999 r. w Augustowie, s. Andrzeja i Jolanty z Pietrulińskich. Chrzestni: Dariusz Grochowski i Janina Gutowska. Chrztu udzielił ks. Arkadiusz Brozio.
3 październik 1999 r. - Jan Kazimierz Samotyho, ur. 21.08.1999 r. w Suwałkach, s. Kazimierza i Bogusławy Świerzbin. Chrzestni: Mariusz Szymczyk i Bogusława Samotyho. Chrztu udzielił ks. kan. Janusz Mroczkowski.
3 październik 1999 r. - Elżbieta Aleksandra Jaśków, ur. 30.08.1999 r. w Augustowie, c. Arkadiusza i Iwony Śledziewskiej. Chrzestni: Wojciech Śledziewski i Joanna Druszanowska. Chrztu udzielił ks. kan. Janusz Mroczkowski.
17 październik 1999 r. - Damian Banaszewski, ur. 24.08.1999 r. w Augustowie, s. Jerzego Grzegorza i Doroty Faltyn. Chrzestni: Tomasz Mejcz i Danuta Jurewicz. Chrztu udzielił ks. kan. Janusz Mroczkowski.
Zawarli związek małżeński (4.09-16.10.1999 r.):
Mariusz Pietuliński i Agnieszka Wiszniewska, w obecności świadków Jarosława Morze i Alicji Romanowskiej. Małżeństwo pobłogosławił ks. Arkadiusz Brozio.
Tomasz Marceli Dąbkowski i Anna Kuryło, w obecności świadków Piotra Dąbkowskiego i Marty Kuryło. Małżeństwo pobłogosławil ks. kan. Janusz Mroczkowski.
Paweł Nalbach i Renata Kacprzyk, w obecności świadków Jerzego Nalbacha i Lucyny Wasilewskiej. Małżeństwo pobłogosławił ks. Stanisław Nalbach.
Tadeusz Czokajło i Danuta Stefanowska, w obecności świadków Bogdana Sotko i Anny Zalewskiej. Malżeństwo pobłogosławił ks. Arkadiusz Brozio.
Ogłosili zapowiedzi wstąpienia w związek małżeński (3-31.10.1999 r.):
Szwejser Dariusz, kawaler z Wólki par. Bakałarzewo i Maria Harasim, panna z Wronowa par. Janówka.
Niedźwiecki Bogusław, kawaler z Topiłowki i Elżbieta Celesz, panna z Jabłońskich, oboje z par. Janówka.
Szyłak Jarosław, kawaler z Wronowa par. Janówka i Dorota Danowska, panna z Rutek Starych par. Bargłów.
Jeleniewicz Marek, kawaler z Krukówka par. Raczki i Maarta Sidor, panna z Jaśk par. Janówka.
Spoczęli w spokoju Ducha św. (4.09-12.10.1999 r.):
+ Stanisław Zalewski, s. Stanisława i Petroneli Sidor z Grabowa Kolonii
+ Stanisława Danowska, c. Wincentego Wasilewskiego i Weroniki Szyperek


Panorama kościoła św. Anny w Janówce