SZKOŁA ROLNICZA W DOWSPUDZIE

Zespół Szkół Rolniczych
im. Ludwika Michała Paca
w Dowspudzie
_______________________________________________________________
Dyrektor:
Jan Orłowski
Profesorowie:
Andrulewicz Teresa, Andrulewicz Wiesław, Andruszkiewicz Lidia, Basałaj Tadeusz, Basałaj Tadeusz, Burzyński Stanisław, Chodkiewicz Grzegorz, Fiedorowicz Elżbieta, Gąsiewska Celina, Gołąbek Dariusz, Gryziewicz Józef, Grzyb Stefania, Halicki Czesław, Jeleniewicz Zofia, Kamińska Marzena, Koncewicz Alina, Kopeć Jadwiga, Krukowska Teresa, Krzywicki Stanisław, ks. Stokłosa Wojciech, Kulbacka Wanda, Maciulewski Bernard, Makarska (Dąbrowska) Halina, Mazurkiewicz Bogusław, Ołdakowska Jadwiga, Sadowska Janina, Sadowski Marian, Saładonis Marian, Sobieszczański Zenon, Surowiec Danuta (wicedyrektor), Urban Feliks, Wysocki Jerzy, Zieliński Stefan, Zyskowski Czesław
Adres: Dowspuda, 16-420 Raczki
Tel.: (087) 5685031, 5685878, 5685877,5685103


Pamiątkowe zdjęcie z dożynek w Dowspudzie (jesień 1946 r.)

Szkoła farmerów w Dowspudzie


Profesorowie Szkoły


Uczniowie Szkoły w pracowni typowo rolniczej - produkcji zwierzęcej


--------------------------------------------------------------
Opracowano na podstawie: Stanisław Burzyński, Szkoła Rolnicza w Dowspudzie 1938-1998, Dowspuda 1998
Bliższe informacje o Szkole Rolniczej w Dowspudzie zob.:
www.pac.op-suwalki.edu.pl