Gimnazjum
w Raczkach
______________________________________________________________

Dyrektor: Wiesława Jasionowska
Nauczyciele: Agnieszka Bucka, Paulina Cichanowicz, Agnieszka Czarniecka, Teresa Czyżewska, Jerzy Jendziul, Iwona Kłoczko, Teresa Kłoczko, Urszula Kotarska, Wojciech Majewski, Krzysztof Mulewski, Stanisław Ostrowski, Małgorzata Pilichowska, Marek Rzepliński, Iwona Sienkiewicz, Dorota Tomkiewicz.
Administracja: Barbara Barszczewska, Halina Bubrowska, Melania Salamonowicz
Adres: ul. Sportowa 1, 16-420 Raczki
Tel.: (087) 5686136
e-mail: