Szkoła Podstawowa
w Ja¶kach
________________________________________________________________
Dyrektor:
Karol Czarniecki
Nauczyciele: Bożena KuĽmicka, Anna Łukaszewicz, Małgorzata Pilichowska, Wiesław Sienkiewicz, Beata Woroniecka-Małysko, Maria Zyskowska
Adres Szkoły: Ja¶ki, 16-420 Raczki
Tel.: (087) 5685054


Pami±tkowe zdjęcia uczniów i wychowawców Szkoły w Ja¶kach (paĽdziernik 1999 r.)

Uczniowie Szkoły
(rok szkolny 1999/2000)
Klasa "0" (wychowawczyni: Bożena KuĽmicka)
Basałaj Małgorzata, Chodkiewicz Agnieszka, Kacprzyk Ewelina, Kulbacka Paulina, Sieńkowska Joanna, Sieńkowski Daniel, Sieńkowski Michał
Klasa I (wychowawczyni: Bożena KuĽmicka)
Kacprzyk Monika, NiedĽwiecka Elżbieta, Sobolewska Urszula
Klasa II (wychowawczyni: Beata Woroniecka-Małysko)
Jabłoński Maciej, Masłowski Sebastian, Olszewska Katarzyna, Sieńkowski Rafał
Klasa III (wychowawczyni: Beata Woroniecka-Małysko)
Basałaj Adam, Bukowska Honorata, KuĽmicka Ewelina, Olfier Adam
Klasa IV (wychowawczyni: Anna Łukaszewicz)
Chodkiewicz Renata, Jabłoński Cezary, Kacprzyk Waldemar, KuĽmicki Adam, Szczepańska Aneta
Klasa V (wychowawczyni: Maria Zyskowska)
Basałaj Paulina, Masłowski Łukasz, Pomian Adam
Klasa VI (wychowawczyni: Maria Zyskowska)
Basałaj Katarzyna, Bukowska Agata, Olfier Elżbieta, Olfier Ewa
Klasa VIII (wychowawczyni: Anna Łukaszewicz)
Chodkiewicz Mariusz, Jabłońska Brygida, Olszewska Barbara, Olszewska Krystyna, Paradowska Anna, Sieńkowska Monika, Sidor Jan