Szkoła Podstawowa
w Raczkach
________________________________________________________________
Dyrektor: Monika Sidor
Nauczyciele:
Adres: 16-420 Raczki
Tel.: (087) 5685121
e-mail:


Panorama Szkoły Podstawowej w Raczkach


Pamiątkowe zdjęcie uczniów klasy IVB


Uroczystość szkolna z uczniami klas młodszych


Kadr z życia Szkoły na stadionie