Szkoła Podstawowa
im. Obrońców Westerplatte
w Rutkach
___________________________________________________

Dyrektor: Małgorzata Bielang
Nauczycieli: 11
Adres: 16-323 Rutki
Tel.: (087) 6442009>>>6442033


Widok od frontu budynku szkoły w Rutkach


Tablica pamiątkowa Szkoły w Rutkach
Motto Szkoły:
Tylko wybrańcy dostają się do nieba pamięci
(J. Andrzejewski)

Na wspólnej fotografii wychowawcy szkoły w Rutkach (1999)


Brać szkolna przed gmachem szkoły w Rutkach (październik 1999)


ECHO -Niecodzienny Magazyn Uczniowski. Pismo uczniowskie Szkoły w Rutkach.
Redaktorzy pisma: Marta Denert, Agnieszka Ejzel, Iwona Grądzka, Wioletta Dragunajtis, Ignacy Ostaszewski, Piotr Chmielewski, Mariusz Karczewski, Tomasz Opanowaski, Monika Wysocka.
Redaktor naczelny gazetki: mgr Barbara Ostaszewska.
Konsultacja historyczna: mgr Krzysztof Sturgulewski.
Skład i łamanie: Marek Jabłoński