Gmina Augustów
_______________________________________________________
Powierzchnia: 266,52 km
Ludność: 7.200
Wójt: Eugeniusz Simson
Adres: Urząd Gminy, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51
Tel.: (087) 6433056 (sekretariat), 6433767 (wójt), 6432903(księgowość)

e-mail: urzadgminy@com.plZ kart historii
Północą część Gminy Augustów tworzą należące niegdyś do Hrabstwa i Gminy Dowspuda dobra Grabowo i Mazurki oraz wsie Rutki Stare i Rutki Nowe. Obecnie są to następujące wsie: Chomontowo, Grabowo, Jabłońskie, Janówka, Mazurki, Mikołajówek, Posielanie, Pruska Mała, Pruska Wielka i Topiłówka.
Gmina otacza miasto Augustów i liczy 35 wsi. Obecna Gmina Augustów została ukształtowana w 1973 roku.