Gmina Filipów
______________________________________________
Powierzchnia:150,35 km
Ludność: 4.685
Wójt: Bogusław Konieczny
Adres: Urząd Gminy, 16-424 Filipów, ul. Garbarska 2
Tel.: (087) 5696081Z kart historii
W 1513 roku Fotian Szembel założył dwie wsie: Szembelowo i Dowspudę. Na ich miejscu powstał Filipów, którego początki sięgają 1565 roku. Nazwa pochodzi od rzeczki Filipówki, dopływu Rospudy. Herbem Filipowa jest rak. W Filipowie istniało pierwsze gimnazjum na Suwalszczyźnie. Pod koniec XVI wieku miasto było liczącym się ośrodkiem arianizmu, Filipów kilkakrotnie trawiły pożary, ostatni w 1635 r. nieomal doszczętnie zniszczył miasto. Po odbudowie Filipów wraz z okolicznymi dobrami tworzył od 1670 r. starostwo. Pierwszym starostą filipowskim był Włoch Aleksander Gwagnin. Prawa miejskie Filipów utracił w 1870 r.. Na terenie gminy zachowały się zabytki architektury: kościół parafialny, dzwonnica, plebania a w pobliskiej wsi Mieruniszki ruiny kościoła ewangelickiego i park dworski.