Nagrody
za promocję
H & G DOWSPUDA
__________________________________________
(rejestr florenów przyznanych w formie nagród - na końcu strony)

PRASA
Gazeta Współczesna
1 Floren Polski (Florenus H & G Dowspuda)
Gęsie pióro z hodowli ptactwa w Hrabstwie
Krajobrazy
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Rycina krajobrazu z Hrabstwa
Kurier Podlaski
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Butelka szkockiej whisky
Kurier Poranny
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Kula w złotej poświacie
Gazeta Wyborcza
(wyd. regionalne)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Oficerki za jednego florena
(wyd. krajowe)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Sakwa na złote floreny L.M. hr. Paca
Trybuna
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Hrabiowski tytuł z nadania władz H & G DOWSPUDA
Ekspres Wieczorny (Kulisy)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
1 egz. książki z Testamentem L.M. hr. Paca  z 1834 roku
Twoje Imperium
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
1 weekend w Hrabstwie z bezpłatnym noclegiem
Polska Agencja Prasowa
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)

RADIO
Radio 5
(Suwałki)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Kasetę z odgłosami w Hrabstwie
Radio Białystok
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Torbę z wołowej skóry na mikrofon

TV
WOT
(Białystok)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Zaproszenie na reportaż w Hrabstwie
WOT (Telewizyjny Kurier Kresowy - Suwałki)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Glejt na dostęp do skarbów w Hrabstwie
WOT (Warszawa)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda(
Zaproszenie do zwiedzania pałaców Paca w Dowspudzie i w Warszawie

Aktorzy
Statyści udzielający wywiadu dla WOT
Po 1 Florenie Polskim
Dyplom uznania od władz Hrabstwa
Bohaterowie wywiadów dla prasy
Po 1 Florenie Polskim
Prawo zakupu wydawnictw Hrabstwa (bez ograniczeń)

Sympatycy Hrabstwa
Po 1 Florenie Polskim
Potwierdzenie przynależności do Hrabstwa

Sponsorzy Hrabstwa
Sąd Wojewódzki w Suwałkach
(obecnie: Sąd Okręgowy)
1 Złoty Floren L. M. hr. Paca (Florenus Rubeus LM PAC)
10 Florenów Polskich (Florenus H & G  Dowspuda)
Wolny wstęp do Hrabstwa z prawem do noclegu
Urząd Wojewódzki w Suwałkach
(obecnie: Starostwo w Suwałkach)
5 Florenów Polskich (Florenus H & G  Dowspuda)
3 wolne etaty w urzędach Hrabstwa, z gażą do uzgodnienia
Bank Pekao SA w Suwałkach
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo przechowywania skarbów dominialnych H & G  Dowspuda
Urząd Statystyczny w Suwałkach
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Raport ze spisu powszechnego w Hrabstwie
Szkoła w Dowspudzie
500 Florenów Polskich (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo używania tytułu hrabiego w nazwie Szkoły
Bezpłatne użytkowanie 1 biura w Hrabstwie
Rada Gminy Augustów
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo sprzedaży nieruchomości położonych poza granicami Hrabstwa
Kuratorium Oświaty w Suwałkach
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
1 egz. książki Dzieło Bakałarzów w Hrabstwie
Urząd Rejonowy w Augustowie
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Spis opuszczonych nieruchomości w Hrabstwie
SZELMENT (Związek Gmin Północno-Wschodnich)
5 Florenów Polskich (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo przepływu Rospudą do Augustowa z odpoczynkiem na prawym brzegu
Pizzeria Rozmarino w Suwałkach
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Glejt na wystawę osiągnięć Hrabstwa
Zarządca Pałacu Paca w Warszawie
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Nadanie prawa użytkowania Pałacu
Muzeum Narodowe w Warszawie (Dział Numizmatów)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo bicia florenów dominialnych L.M. hr. Paca 
Biblioteka Narodowa
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Stała danina wydawnictw Hrabstwa
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Przyzwolenie na stałą współpracę z Hrabstwem
Uniwersytet Warszawski (Katedra Geografii)
1 Floren Polski (Florenus H & G  Dowspuda)
Zezwolenie na sporządzenie mapy posiadłości Hrabstwa
PAT (firma poligraficzna)
3 Floreny Polskie (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo świadczenia usług dla Hrabstwa
Księgarnie promujące Hrabstwo
(Dowspuda, Raczki, Augustów, Suwałki, Warszawa)
Po 1 Florenie Polskim (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo promocji wydawnictw Hrabstwa
Urzędy pocztowe w Raczkach i Janówce
Po 1 Florenie Polskim (Florenus H & G  Dowspuda)
Prawo wykonywania usług kurierskich w Hrabstwie

Parafie z Hrabstwa

(Janówka i Raczki)
Po 1.000 Florenów Polskich na fundusz Kościoła
Prawo nadawania Florenów urodzonym w Hrabstwie
Parafianie z Hrabstwa, którzy wzięli udział w mszy św. w kościołach w Janówce i w Raczkach za spokój duszy śp. Ludwika Michała hrabiego Paca, odprawionej 31 sierpnia 1995 r.
Po 1 Florenie Polskim (Florenus H & G  Dowspuda)
Refundacja pokładnego dla całej rodziny (do trzeciego pokolenia)
Ubodzy z parafii w Raczkach i Janówce
Po 1 Florenie (Florenus H & G  Dowspuda)
Zwolnienie pobranych florenów z opłaty rejestracyjnej
Pomoc wartości 1 Florena Polskiego z 1834 r.

Inni
Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz
1 Złoty Floren L.M. hr. Paca (Florenus Rubeus LM PAC)
50 Florenów Polskich (Florenus H & G  Dowspuda)
Potwierdzenie sympatii do Hrabstwa
Uczestnicy szkolenia w Supraślu (1995 rok)
Po 1 Florenie Polskim (Florenus H & G Dowspuda)
Prawo prenumeraty gazetki DOWSPUDA Hrabstwo & Gmina

____________________________________________________________________
Floreny będą wręczone w pierwszym dniu lata 2001 roku (niedziela 24 czerwiec)
na lewym brzegu Rospudy - w Miejscu Świętym w Hrabstwie (Święte Miejsce)
Pozostałe nagrody będą wręczone w terminie późniejszym
____________________________________________________________________

Rejestr florenów przyznanych w formie nagród
1. Sympatycy
Wpisani w 1995 r. do akt  rejestrowych Stowarzyszenia
Chmielewski Krzysztof Mikołajówek [2101], Chmielewski Waldemar Mikołajówek [2102], Domuracka Izabela Suwałki [2103], Domuracka Joanna Suwałki [2104], Dźwilewski Piotr Wojciech Sucha Wieś [2106], Fiedorowicz Piotr Dowspuda [2107], Gąsiorowski Marian Warszawa [2108], Grabowski Sławomir Dowspuda [2109], Jakubiak Grzegorz Warszawa [2110], Jankowska Wanda Wronowo [2011], Jurkowska Anna Warszawa [2112], Kacprzyk Jarosław Mikołajówek [2113], Kalicki Marcin Dowspuda [2114], Kern-Jędrychowska Monika Warszawa [2115], Klimaszewska Anna Witówka [2116], Klimaszewska Grażyna Witówka [2117], Klimaszewska Marianna Witówka [2118], Kotarski Andrzej Ełk [2119], Kotarski Jan Chomontowo [2120], Kowalewska Anna Raczki [2121], Kowalewski Karol Wasilówka [2122], Liżewski Stanisław Słoboda [2123], Masłowski Jarosław Sucha Wieś [2124], Masłowski Tomasz Mikołajówek [2125], Morysewicz Zdzisław Augustów [2126], Naruszewicz Małgorzata Raczki [2127], Oblińska Krystyna Białystok [2128], Oblińska Sylwia Białystok [2129], Obliński Szymon Białystok [2130], Olszewski Mirosław Szkocja [2131], Piotrowski Bronisław Turowo [2132], Romanowski Zenon Stoki [2133], Sadowski Marian Raczki [2134], Samotyho Bogusława Wronowo [2135], Staranowicz Grzegorz Suwałki [2136], Staranowicz Jerzy Suwałki [2137], Staranowicz Maria Dowspuda [2138], Staranowicz Regina Suwałki [2139], Staranowicz Tomasz Suwałki [2140], Surowiec Danuta Dowspuda [2141], Szymański Krzysztof Warszawa [2142], Szymczyk Bożena Jabłońskie [2143], Szymczyk Urszula Jabłońskie [2144], Trzasko Urszula Olecko [2145], Wiśniewski Bogdan Augustów [2146].
Happening w Janówce (1995)
Czuper Paweł Grabowo [2151], Faszczewska Urszula Grabowo [2152], Galicki Łukasz Grabowo [2153], Kamiński Wojciech Janówka [2154], Kasprzyk Beata Grabowo [2155], Kasprzyk Mariusz Grabowo [2156], Kotarski Waldemar Janówka [2157], Markowski Zbigniew Grabowo [2158], Mejcz Agnieszka Grabowo [2159], Milanowska Maryla Janówka [2160], Miłowicki Piotr Janówka [2161], Orłowska Anna Janówka [2162], Stasiukiewicz Monika Janówka [2163], Truszkowski Tomasz Janówka [2164], Wasilewska Beata Janówka [2165], Wiśniewski Albert Janówka [2166].
Inni
Cieślik Leszek Augustów [2202], Ekiert Anna Warszawa [2203], Ekiert Paweł Warszawa [2204], Ekiert Tadeusz Warszawa [2205], Falkowski Jan Warszawa [2206], Fiaux Bernadeta Genewa [2207], Fiaux Eric Genewa [2208], Fiaux Michel Neyruz [2209], Fiaux Pierre Genewa [2210], Filipowicz Suwałki [2211], Fontaine Pierre Francja [2212], Gallet Gilles Francja [2213], Gallet Maria Francja [2214], Goljaszewska Bogumiła Warszawa [2215], Hempel Tadeusz Suwałki [2201], Januchta Adela Warszawa [2216], Januchta Roman Warszawa [2217], Kacprzyk Renata Mikołajówek [2218], Kaczorowski Kazimierz Raczki [2219], Koch Jadwiga Warszawa [2220], Koch Mieczysław Warszawa [2221], Kosobudzki Warszawa [2222], Kucharski Jan Warszawa [2223], Kulbacki Janówka [2224], Kulifer Jadwiga Paryż [2225], Matosiuk Mieczysław Siemiatycze [2226], Mroczkowski Janusz Janówka [0013], Orłowska Barbara Warszawa [2227], Osiecki Zygmunt Suwałki [2228], Parzyszek Adam Warszawa [2229], Puczyłowska Jadwiga Augustów [2230], Radziwonowicz Tadeusz Suwałki [2231], Szwałek Stanisław Warszawa [2232], Tavernier Jean-Sebastian Paryż [2233], Tavernier Weronika Paryż [2234], Urbanowicz Jolanta Raczki [2235], Wąsowska Katarzyna Warszawa [2236], Widawski Maciej Warszawa [2237], Zarzecki Jerzy Paryż [2238], Zyzik-Hauszyld Urszula Warszawa [2239].
2. Dziennikarze
B.D. Twoje Imperium, [2251], Buczyński Marek TV Kurier Kresowy [2252], Buzon Jerzy Gazeta w Białymstoku [2253], Czerwiński Piotr v. Berger Peter Expres Wieczorny [2254], Dobkowski Jacek Ilustrowany Kurier Polski [2255], Dulkowski Konrad Radio 5 w Suwałkach [2256], Grabowska Joanna Gazeta w Białymstoku [2257], KAT Gazeta w Białymstoku [2258], Kubaszewski Tomasz Kurier Poranny [2259], Łukowski Andrzej Radio Białystok [2260], Moćkun Tadeusz Kurier Podlaski [2261], Starczewski Marek Krajobrazy [2262], Trusewicz Iwona Rzeczpospolita [2264], Katarzyński Władysław Gazeta Olsztyńska [2265], Wyganowski Jan Trybuna [2263].
3. Prasa
Ekspres Wieczorny [2308], Gazeta Olsztyńska [2311], Gazeta Współczesna [2301], Gazeta Wyborcza (Wyd. Regionalne) [2035], Gazeta Wyborcza [2036], Krajobrazy [2302], Kurier Podlaski [2303], Kurier Polski [2310], Kurier Poranny [2304], PAP [2318], Radio 5 Suwałki [2316], Radio Białystok [2317], Rzeczpospolita [2312], Trybuna [2307], Twoje Imperium [2309], WOT Białystok [2313], WOT Suwałki [2314], WOT Warszawa [2315].
4. Instytucje

Bank Pekao S.A. w Suwałkach [2350], Biblioteka Narodowa Warszawa [2356], Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy [2359], Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Warszawa [2357], Gmina Augustów [2364], Gmina Raczki [2365], Gmina Wieliczki [2366], Kuratorium Oświaty w Suwałkach [2351], Muzeum Narodowe w Warszawie [2355], Pizzeria Rozmarino w Suwałkach [2354], SZELMENT (Związek Gmin Pólnocno-Wschodnich) [2367], Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz [2363], Uniwersytet Warszawski (Katedra Geografii) [2358], Urząd Pocztowy w Janówce [2362], Urząd Pocztowy w Raczkach [2361], Urząd Rejonowy w Augustowie [2352], Urząd Rejonowy w Suwałkach [2353], Wydawnictwo Edition Spotkania Warszawa [2360].