Podziękowanie
Stowarzyszenie Hrabstwo i Gmina Dowspuda oraz nauczyciele i dziatwa szkół z Hrabstwa składają serdeczne podziękowanie:
Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim
Fundacji Dzieciom
Ośrodkowi Upowszechniania Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża
Polskiemu Przedsiębiorstwu Wydawnictw Kartograficznych
za dostarczone dla Hrabstwa dary książek, atlasów, map, plakatów i pomocy dydaktycznych dla dzieci szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkół zawodowych i licealnych.