Szkoły Hrabstwa

1) Szkoła Rolnicza w Dowspudzie
2) Gimnazjum w Raczkach
3) Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Janówce
4) Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
5) Szkoła Podstawowa w Jaśkach
6) Szkoła Podstawowa w Raczkach
7) Szkoła Podstawowa w Rutkach
8) Szkoła Podstawowa w Wierciochach
9) Szkoła Podstawowa we Wronowie
10) Szkoły zaprzyjaźnione z Hrabstwem